<< POWRÓT

Regulamin Zoo.

Przed rozpoczęciem zwiedzania ogrodu, prosimy o zapoznanie się z regulaminem,

który znajduje się przed wejściem.

.

NA TERENIE ZOO OBOWIĄZUJE ZAKAZ:

.

• karmienia i drażnienia zwierząt,

• przekraczania barier ochronnych i zbliżania się do klat zwierząt, a w szczególności podchodzenia do oznakowanych ogrodzeń elektrycznych,

• poruszania się poza alejkami przeznaczonymi dla zwiedzających,

• wrzucania do klat i podawania zwierzętom jakichkolwiek przedmiotów,

• wstępu osobom nietrzeźwym oraz wnoszenia, spożywania alkoholu i palenia tytoniu,

• zaśmiecania zoo,

• hałasowania i używania sprzętu muzycznego,

• niszczenia zieleni,

• wprowadzania rowerów, deskorolek, jazdy na wrotkach i hulajnogach,

• wprowadzania psów i innych zwierząt,

• wstępu dzieciom do lat 12 bez opieki dorosłych,

• wnoszenia artykułów pirotechnicznych-petard, ogni sztucznych, itp. oraz broni gazowej, palnej i pojemników z gazem

• wnoszenia balonów i piłek.

.

• Opiekunowie wycieczek zobowiązani są do rzetelnego, aktywnego nadzoru nad grupą, a rodzice do sprawowania opieki nad dziećmi. Opiekunowie i rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podopiecznych.
W pobliżu Zoo i na terenie Lasu Wolskiego obowiązuje bezwzględny zakaz używania artykułów pirotechnicznych.
Osoby nie przestrzegające przepisów będą usuwane z terenu Zoo i pociągane do odpowiedzialności karnej.
Zarządzający ogrodem nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.
Prowadzenie odpłatnej działalności dydaktycznej na terenie Zoo przez osoby nie zatrudnione w Fundacji MPiOZ jest zakazane.
Komercyjne wykorzystywanie zdjęć zrobionych w Zoo wymaga zgody Dyrekcji i wcześniejszego uzgodnienia warunków.
Dozwolone jest nieodpłatne fotografowanie. Należy respektować zakaz używania lamp błyskowych w nocnym pawilonie i w egzotarium.
Osoby starające się o odbycie praktyki w Zoo prosimy o osobiste zgłoszenie się z podaniem do Dyrekcji.

AKTUALNOŚCI

  • Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że we w...
  • Informujemy, że Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologi...
  • Podczas wizyty w zoo warto odwiedzić dwa gatunki drapi...
  • Krakowskie ZOO ma propozycje dla rodzin spędzających ...
  • Na wybiegach zwierząt kopytnych można zaobserwować m...
  • Zapraszamy na wiosenny spacer po naszym ogrodzie. Na ni...
  • Niech w te Święta, tak inne od dotychczasowych, nie z...
INWESTOR: FUNDACJA MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE
DYREKTOR GENERALNY: JÓZEF SKOTNICKI
Koncepcja i realizacja: