<< POWRÓT

Regulamin sprzedaży w biletomacie..

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ZA POMOCĄ BILETOMATU W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM W KRAKOWIE.

.

§1 – Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie za pomocą automatów do sprzedaży biletów, zwanych dalej biletomatami. 
 2. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupu, ponieważ bilety nie podlegają wymianie lub zwrotowi i nie jest możliwe wykorzystanie biletu w innym terminie, niż dzień jego zakupu.
 3. Dokonanie zakupu biletów w biletomacie oznacza akceptację regulaminu. 

.

§2 – Zakup biletów w biletomacie

 1. Biletomat służy do zakupu biletów, za które płatność dokonywana za pomocą kart bankowych. 
 2. Zakupu biletów można dokonać w godzinach otwarcia Kas ZOO.
 3. Bilety dostępne w biletomacie:  normalny, ulgowy.
 4. Jeśli osoba kupująca życzy sobie fakturę, to jest ona wystawiana w kasie biletowej po okazaniu biletu wydrukowanego z biletomatu.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych do faktury. 
 6. Opłaty za bilety są dokonywane za pośrednictwem systemu First Data Polcard obsługującego bezgotówkowe transakcje kartowe. 
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2454) sprzedaż biletów przy użyciu urządzeń, które w systemie bezobsługowym przyjmują należności i wydając bilety nie musi być dokumentowana paragonem fiskalnym.
 8. Ceny biletów zawierają podatek VAT. 
 9. Zakupione i wydrukowane bilety upoważniają do jednorazowego wstępu na teren Ogrodu w dniu ich zakupu. 
 10. Osoba kupująca bilet ulgowy upoważniający do jednorazowego wejścia przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja w Ogrodzie jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na teren Ogrodu – są nieważne oraz nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
 11. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są:
  • dzieci po ukończeniu 3 roku życia;
  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, studenci nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
  • emeryci, renciści. 
 12. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych biletów wstępu są:
  • ważna legitymacja szkolna/ studencka.
  • legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z ostatnim odcinkiem renty lub emerytury.

.

§3 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest udostępniony na stronie internetowej www.bilety.zoo-krakow.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 2. Ogród zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.bilety.zoo-krakow.pl.

AKTUALNOŚCI

 • W czasie zbliżających się ferii zapraszamy rodziny z...
 • ...
 • Po raz pierwszy Krakowski Ogród Zoologiczny zaprasza w...
 • Krakowski Ogród Zoologiczny zaprasza rodziny z dziećm...
 • Grudzień, śnieg, magiczny czas. Mamy teraz wyjątkow...
 • Rozpoczynamy świąteczną akcję „Zostań Przyjaciel...
 • Przed nami niesamowity świąteczny czas. Zanim nadejd...
INWESTOR: FUNDACJA MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE
Koncepcja i realizacja: