<< POWRÓT

Regulamin sprzedaży biletów w kasie.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW W KASIE FUNDACJI MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE

.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie w kasach biletowych.
 2. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupu, ponieważ bilety nie podlegają wymianie lub zwrotowi i nie jest możliwe ich wykorzystanie w innym terminie niż dzień ich zakupu.
 3. Zakupu biletów można dokonać w godzinach: w sezonie: 9:00 -18:00, poza sezonem czas skracany w zależności od warunków pogodowych.
 4. Dostępne są bilety: normalny, ulgowy, bilety w ramach Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, bilety w ramach programu pn. Kraków dla Rodziny „N”, grupowy, roczny.
 5. Na życzenie Klienta wystawiane są faktury VAT. Podstawą do ich wystawienia jest posiadanie paragonu z kasy fiskalnej, który podlega zwrotowi do kasy.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych do faktury oraz ich sprawdzenie.
 7. Zapłaty za bilety można dokonywać w formie gotówkowej, bądź przy użyciu kart bankowych.
 8. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są:
  • dzieci po ukończeniu 3 roku życia;
  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, dziennych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, studenci do ukończenia 26 roku życia;
  • emeryci, renciści.
 9. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych biletów wstępu są:
  • ważna legitymacja szkolna/studencka;
  • legitymacja rencisty, emeryta lub dowód osobisty wraz z ostatnim odcinkiem renty lub emerytury;
  • aktualna karta „Krakowska Karta Rodzinna 3+” wydana przez Urząd Miasta Krakowa;
  • aktualna karta programu pn. Kraków dla Rodziny „N” wydana przez Urząd Miasta Krakowa.
 10. Podstawą sprzedaży właściwego biletu i wstępu na teren Ogrodu jest okazanie aktualnych dokumentów poświadczających uprawnienia do zniżki.
 11. Wstęp na teren Ogrodu na podstawie imiennej Karty Rocznej możliwy jest po okazaniu aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość.
 12. Do zakupu biletów grupowych uprawnione są grupy zorganizowane złożone z co najmniej 10 osób. Na 10-cioro zwiedzających 1 osoba opieki ma zagwarantowany wstęp wolny.
 13. Zwolnieni z opłat są:
  • dzieci do 3-go roku życia;
  • wychowankowie Domów Dziecka;
  • osoby niepełnosprawne (legitymujące się dowodem poświadczającym ich niepełnosprawność lub na podstawie widocznej niepełnosprawności).
 14. Bilet normalny, ulgowy, grupowy, bilet w ramach Karty Rodzinnej 3+, bilet w ramach programu Kraków dla Rodziny „N”- uprawnia do jednokrotnego wstępu na teren Ogrodu.
 15. Ochrona danych osobowych:
  • Dane osobowe Kupujących imienne Karty Roczne będą przechowywane i przetwarzanie przez ZOO w celu realizacji zamówienia.
  • Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO”.
  • Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ZOO oraz podmioty współpracujące przy realizacji zamówienia.
  • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej znajdującej się na stronie www.zoo-krakow.pl w zakładce kontakt.
 16. Dokonanie zakupu biletów oznacza akceptację regulaminu.
 17. Ogród zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.

AKTUALNOŚCI

 • W czasie zbliżających się ferii zapraszamy rodziny z...
 • ...
 • Po raz pierwszy Krakowski Ogród Zoologiczny zaprasza w...
 • Krakowski Ogród Zoologiczny zaprasza rodziny z dziećm...
 • Grudzień, śnieg, magiczny czas. Mamy teraz wyjątkow...
 • Rozpoczynamy świąteczną akcję „Zostań Przyjaciel...
 • Przed nami niesamowity świąteczny czas. Zanim nadejd...
INWESTOR: FUNDACJA MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE
Koncepcja i realizacja: