Przetargi

Zobacz najnowsze wiadomości gospodarcze


Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

SWZ usługi leśne w 2022...

czytaj więcej

Dostawa żywych szczurów dorosłych oraz osesków szczurzych dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia SWZ - pełna wersja miniPortal szczury ogł...

czytaj więcej

Dostawa żywych myszy dorosłych oraz osesków mysich dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o zmianie SWZ ogłoszenie o zamówi...

czytaj więcej

Dostawa żywych królików dorosłych oraz tuszek króliczych dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o zmianie treści SWZ Ogłoszenie b...

czytaj więcej

Dostawa warzyw dla Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania   Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o sprostowaniu SWZ   SWZ - pełna wersja zal. nr 1, 2...

czytaj więcej

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

Informacja o wyborze oferty   Wzór formularza oferty dodatkowej - wersja edytowalna Wzór formularza oferty dodatkowej   Informacja o złożonych ofertach   Ogłos...

czytaj więcej

Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2021/2022 dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o złożonych ofertach miniPortal olej opałowy ogłoszenie o zamówieni...

czytaj więcej

Usługa inżyniera kontraktu dla zadania: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pawilonu dla szympansów i makaków japońskich z wybiegami zewnętrznymi”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach z cenami Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia inżynier kontraktu (2) Informacja o zł...

czytaj więcej

Budowa budynku usługowego (wejścia do zoo) z węzłem sanitarnym wraz z instalacjami w budynku oraz w terenie, a także z ukształtowaniem terenu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej   Informacja z otwarcia ofert   Informacja o zmianie treści SWZ SWZ - pełna wersja OGŁOSZENIE https://portal.smartpzp.p...

czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

INWESTOR: FUNDACJA MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE
Koncepcja i realizacja: