Przetargi

Zobacz najnowsze wiadomości gospodarcze


Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2024 roku

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania SWZ- usługi gospodarki leśnej Kwota na realizację zadania Protokół z otwarcia ofert...

czytaj więcej

Dostawa mięsa dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja z otwarcia ofert Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia EZamowienia - ogłoszenie o zamówieniu SWZ - pełn...

czytaj więcej

Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Informacja o złożonych ofertach SWZ - pełna wersja...

czytaj więcej

Świadczenie usług weterynaryjnych dla Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia SWZ - pełna wersja Ogłoszenie - EZamówienia...

czytaj więcej

Dostawa żywych królików dorosłych oraz tuszek króliczych dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia SWZ - pełna wersja Ogłoszenie o zamówieniu ...

czytaj więcej

Dostawa żywych myszy dorosłych oraz osesków mysich dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia SWZ - pełna wersja Ogłoszenie o zamówieniu ...

czytaj więcej

Dostawa żywych szczurów dorosłych oraz osesków szczurzych dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia SWZ - pełna wersja Ogłoszenie o zamówieniu ...

czytaj więcej

Tankowanie pojazdów należących do Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Zmiana treści SWZ Druk oferty - Załącznik n...

czytaj więcej

Dostawa granulatów spożywczych dla zwierząt Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1 i 2 zamówienia INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA Informacja o złożonych ofertach Informacj...

czytaj więcej

Dostawa warzyw dla Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o zmianie treści SWZ miniPortal (u...

czytaj więcej

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach z kryteriami oceny ofert Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację za...

czytaj więcej

Budowa budynku inwentarskiego dla ptaków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej   Informacja_z_otwarcia_ofert_ptaszarnia-1 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o sposobie złożenia...

czytaj więcej

Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2022/2023 dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia SWZ - pełna wersja miniPortal Ogłoszenie o z...

czytaj więcej

Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania i infrastrukturą techniczną przy ul. Kasy Oszczędnosci Miasta Krakowa 14

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania   Informacja o złożonych ofertach   Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia   Wyjaśnienia treści nr...

czytaj więcej

Tankowanie pojazdów należących do Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

Unieważnienie postepowania Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia SWZ - tankowanie paliw Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00142143/01 miniPortal Ogło...

czytaj więcej

Dostawa mięsa dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 r.

Informacja o sprostowaniu adresu Wykonawcy Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach z cenami Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie p...

czytaj więcej

Utrzymanie muraw na stokach Kopca Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego w 2022 roku

Informacja o rozstrzygnięciu - utrzymanie muraw na Kopcu - ZUiUZ Tombarkiewicz Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia SWZ - utrzymanie...

czytaj więcej

Dostawa granulatów spożywczych dla zwierząt Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania granulaty 2022 Unieważnienie postępowania - część 3 zamówienia Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realiza...

czytaj więcej

Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

informacja o rozstrzygnięciu postępowania usługi leśne na 2022 Protokół z otwarcia ofert SWZ usługi leśne w 2022...

czytaj więcej

Dostawa żywych szczurów dorosłych oraz osesków szczurzych dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia SWZ - pełna wersja miniPortal szczury ogł...

czytaj więcej

Dostawa żywych myszy dorosłych oraz osesków mysich dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o zmianie SWZ ogłoszenie o zamówi...

czytaj więcej

Dostawa żywych królików dorosłych oraz tuszek króliczych dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o zmianie treści SWZ Ogłoszenie b...

czytaj więcej

Dostawa warzyw dla Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania   Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o sprostowaniu SWZ   SWZ - pełna wersja zal. nr 1, 2...

czytaj więcej

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

Informacja o wyborze oferty   Wzór formularza oferty dodatkowej - wersja edytowalna Wzór formularza oferty dodatkowej   Informacja o złożonych ofertach   Ogłos...

czytaj więcej

Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2021/2022 dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o złożonych ofertach miniPortal olej opałowy ogłoszenie o zamówieni...

czytaj więcej

Usługa inżyniera kontraktu dla zadania: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pawilonu dla szympansów i makaków japońskich z wybiegami zewnętrznymi”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja o złożonych ofertach z cenami Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia inżynier kontraktu (2) Informacja o zł...

czytaj więcej

Budowa budynku usługowego (wejścia do zoo) z węzłem sanitarnym wraz z instalacjami w budynku oraz w terenie, a także z ukształtowaniem terenu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej   Informacja z otwarcia ofert   Informacja o zmianie treści SWZ SWZ - pełna wersja OGŁOSZENIE https://portal.smartpzp.p...

czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

INWESTOR: FUNDACJA MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE
Koncepcja i realizacja: