Przetargi

Zobacz najnowsze wiadomości gospodarcze


Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2022 roku

miniPortal ochrona 2022 Ogłoszenie SWZ - pełna wersja...

czytaj więcej

Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2021/2022 dla potrzeb Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia Informacja o złożonych ofertach miniPortal olej opałowy ogłoszenie o zamówieni...

czytaj więcej

Usługa inżyniera kontraktu dla zadania: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pawilonu dla szympansów i makaków japońskich z wybiegami zewnętrznymi”

Informacja o złożonych ofertach z cenami Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia inżynier kontraktu (2) Informacja o złożonych ofertach inżynier kontraktu v2 Wyjaś...

czytaj więcej

Budowa budynku usługowego (wejścia do zoo) z węzłem sanitarnym wraz z instalacjami w budynku oraz w terenie, a także z ukształtowaniem terenu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej   Informacja z otwarcia ofert   Informacja o zmianie treści SWZ SWZ - pełna wersja OGŁOSZENIE https://portal.smartpzp.p...

czytaj więcej

Budowa budynku dla hipopotamów z wybiegiem zewnętrznym oraz basenem, a także z zagospodarowaniem terenu, instalacjami wraz z rozbiórką dotychczasowych: budynku, basenu, muru oporowego i instalacji – postępowanie II

Informacja o wyborze oferty - strona internetowa   Informacja z otwarcia ofert z cenami Informacja z otwarcia ofert   Wyjaśnienia nr 3 treści SWZ Przedmiar - odp do pytan...

czytaj więcej

AKTUALNOŚCI

INWESTOR: FUNDACJA MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE
Koncepcja i realizacja: