Zostań sponsorem

Jak zostać sponsorem


Sponsor, po skontaktowaniu się z Działem Hodowlanym ZOO pod jednym z numerów telefonu:12/425 35 51 lub 12/425 35 52, wew. 14, otrzymuje ankietę sponsorską pocztą.
Znacznie łatwiej można wypełnić ankietę, korzystając z zamieszczonego poniżej formularza w formie elektronicznej.

Nazwisko sponsora zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej oraz na tablicy sponsorskiej, zlokalizowanej przy wejściu do Zoo. Przy deklaracji udziału w akcji na okres całego roku, po przesłaniu pierwszej wpłaty, Sponsor uzyskuje również dodatkowy przywilej w postaci karty wolnego wstępu (sponsorzy indywidualni) lub możliwości udziału w lekcji biologii prowadzonej na terenie ogrodu zoologicznego(szkoły).

W zależności od wysokości wpłaty miesięcznej sponsor, który zobowiązał się do sponsoringu całorocznego, otrzyma kartę wolnego wstępu do ZOO:

50 zł – 100 zł dla 1 osoby
150 zł – 250 zł – dla 2 osób
300 zł – 400 zł – dla 3 osób
450 zł i więcej – dla 4 osób

Firmy:

Z firmami sponsorującymi zwierzęta podpisujemy umowę sponsorską. Po jej podpisaniu możliwe jest dokonywanie wpłat na podstawie faktur.
Logo i nazwa danej firmy zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZOO i na tablicy z wykazem sponsorów, znajdującej się na terenie ogrodu.
Przy miesięcznej wpłacie wynoszącej co najmniej 600 zł istnieje możliwość zamieszczenia przed wybiegiem sponsorowanego zwierzęcia tabliczki z logo i nazwą firmy. Wysyłamy również kartę wolnego wstępu do ogrodu (dla 4 osób). W przypadku niższych wpłat dokonywanych przez firmy, karta nie przysługuje.

Szkoły otrzymują w ciągu roku prawo do:
– jednej darmowej lekcji biologii prowadzonej w ZOO – jeśli kwota wpłaty miesięcznej wynosi minimum 100 zł

Lekcje na terenie ZOO prowadzone są przez pracownika ogrodu. Zapewniamy również bezpłatny wstęp na te zajęcia grupie nie większej niż 30 osób. Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu. Możliwe jest ustalenie dowolnego tematu zajęć.

Oto numer naszego konta, na które należy dokonywać wpłat:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie z siedzibą ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14 w Krakowie, 30-232 Kraków, o numerze NIP: 677-00-52-355, REGON: 350029679, e-mail: zoo@zoo-krakow., tel.: (12)425-35-51 wew.19.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem na adres e-mail: zoo@zoo-krakow.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

wykonanie zawartej z nami umowy sponsorskiej (art. 6 ust.1 lit.b RODO),

umieszczenie danych w wykazie sponsorów na stronie internetowej i na tablicach sponsorskich na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit.a RODO),

wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.1 lit. f RODO),

przysyłanie korespondencji (art. 6 ust.1 lit f RODO)

Odbiorcy danych

Państwa dane są przetwarzane przez pracowników Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny i mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi w zakresie:

usług prawnych,

informatycznych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny przetwarza dane osobowe wyłącznie na terenie Unii Europejskiej i nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny w celach archiwalnych, a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikajacą z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego. Pana/Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

prawo do usunięcia danych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo do przenoszenia danych,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podanych danych

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podanie danych w formularzu sponsorskim jest dobrowolne, natomiast niezbędne do kontaktu celem realizacji umowy.

Imię i nazwisko / nazwa firmy
ulica
nr
kod pocztowy
miejscowość
nr telefonu
adres e-mail:
podejmuje koszt sponsorowania
(nazwa zwierzęcia)
kwota (miesięcznie):
na okres (liczba miesięcy):
począwszy od dnia:
 Zapoznałem się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.
jeżeli wyrażasz zgodę na umieszczenie swojego nazwiska/nazwy instytucji na tablicy sponsorskiej i na stronie internetowej wybierz TAK lub NIE

AKTUALNOŚCI

  • Zapraszamy na wiosenny spacer po naszym ogrodzie. Na ni...
  • Niech w te Święta, tak inne od dotychczasowych, nie z...
  • Zakończył się konkurs fotograficzny pt. "Zagrożone ...
  • W związku z zagrożeniem koronawirusem Zoo będzie nie...
  • 9-15 marca w 11 ogrodach zoologicznych w Polsce, pod ha...
  • W egzotarium zamieszkały żółwie McCorda. Jest to no...
  • Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie o...
INWESTOR: FUNDACJA MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE
DYREKTOR GENERALNY: JÓZEF SKOTNICKI
Koncepcja i realizacja: