Zostań sponsorem

Jak zostać sponsorem


Osoby zainteresowane przystąpieniem do akcji sponsorowania zwierząt prosimy o wypełnienie formularza w formie elektronicznej, dostępnego poniżej.

Po dokonaniu pierwszej wpłaty nazwisko sponsora zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej oraz na tablicy sponsorskiej, zlokalizowanej w Zoo. Przy deklaracji udziału w akcji na okres całego roku, po przesłaniu pierwszej wpłaty, Sponsor uzyskuje również dodatkowy przywilej w postaci karty wolnego wstępu (sponsorzy indywidualni) lub możliwości udziału w lekcji biologii prowadzonej na terenie ogrodu zoologicznego (szkoły).

W zależności od wysokości wpłaty miesięcznej sponsor, który zobowiązał się do sponsoringu całorocznego, otrzyma kartę wolnego wstępu do ZOO:

100 zł – 199 zł – imienna dla sponsora
200 zł – 399 zł – imienna dla sponsora i 1 osoby towarzyszącej
400 zł – 599 zł – imienna dla sponsora i 2 osób towarzyszących
600 zł – 1000 zł – imienna dla sponsora i 3 osób towarzyszących
powyżej 1000 zł – imienna dla sponsora i 4 osób towarzyszacych

Firmy:

Z firmami sponsorującymi zwierzęta podpisujemy umowę sponsorską. Po jej podpisaniu możliwe jest dokonywanie wpłat na podstawie faktur.
Logo i nazwa firmy zostanie zamieszczona na stronie internetowej ZOO i na tablicy z wykazem sponsorów, znajdującej się na terenie ogrodu.
Przy miesięcznej wpłacie wynoszącej co najmniej 600 zł istnieje możliwość zamieszczenia przed wybiegiem sponsorowanego zwierzęcia tabliczki z logo i nazwą firmy. Wysyłamy również kartę wolnego wstępu do ogrodu (dla 4 osób). W przypadku niższych wpłat dokonywanych przez firmy, karta nie przysługuje.

Szkoły otrzymują w ciągu roku prawo do:
– jednej darmowej lekcji biologii prowadzonej w ZOO – jeśli kwota wpłaty miesięcznej wynosi minimum 100 zł

Lekcje na terenie ZOO prowadzone są przez pracownika ogrodu. Zapewniamy również bezpłatny wstęp na te zajęcia grupie nie większej niż 30 osób. Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu. Możliwe jest ustalenie dowolnego tematu zajęć.

Oto numer naszego konta, na które należy dokonywać wpłat:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie z siedzibą ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14 w Krakowie, 30-232 Kraków, o numerze NIP: 677-00-52-355, REGON: 350029679, e-mail: zoo@zoo-krakow., tel.: (12)425-35-51 wew.19.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem na adres e-mail: zoo@zoo-krakow.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

wykonanie zawartej z nami umowy sponsorskiej (art. 6 ust.1 lit.b RODO),

umieszczenie danych w wykazie sponsorów na stronie internetowej i na tablicach sponsorskich na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit.a RODO),

wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust.1 lit. f RODO),

przysyłanie korespondencji (art. 6 ust.1 lit f RODO)

Odbiorcy danych

Państwa dane są przetwarzane przez pracowników Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny i mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi w zakresie:

usług prawnych,

informatycznych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny przetwarza dane osobowe wyłącznie na terenie Unii Europejskiej i nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny w celach archiwalnych, a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikajacą z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego. Pana/Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

prawo do usunięcia danych,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo do przenoszenia danych,

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podanych danych

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podanie danych w formularzu sponsorskim jest dobrowolne, natomiast niezbędne do kontaktu celem realizacji umowy.

regulamin_sponsoringu

zasady sponsoringu 2020
  AKTUALNOŚCI

  • Szukacie pomysłu na Wielką Majówkę? Zapraszamy do Z...
  • W dniu 19 maja 2024r. w godz. 8-19 na Alei Wędro...
  • ...
  • Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie z...
  • Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na zimowe spotkania...
  • W Żyrafiarni i w pawilonie hipopotamów można zobaczy...
  • Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny przyłączy...
  INWESTOR: FUNDACJA MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE