<< POWRÓT

RodoKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny” w dalszej części zwana „Fundacją”, stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części „RODO” wskazujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny” z siedzibą: ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków, o numerze NIP: 677-005-23-55 , REGON:350029679, e-mail: zoo@zoo-krakow.pl, tel.: 12 425-35-51.

 

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Fundację lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt  pod ww. adres e-mail  lub numer telefonu.

 

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • przysyłanie korespondencji (art.6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji wynikającej z umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • rozpatrzenia wniosków, skarg, uwag (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • umożliwienia korzystania z fanpage’u Fundacji na portalu Facebook (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), – Fundacja występuje jako Administrator danych osobowych wyłącznie w stosunku do swojego profilu Facebook i informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą sposobu przetwarzania wyłącznie przez Fundację. Niezależnie od tego Administratorem Państwa danych osobowych jest serwis Facebook i przetwarza on dane osobowe niezależnie od Fundacji. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 • organizacji i przeprowadzania konkursów, ogłaszanych na fanpag’u Fundacji na portalu Facebook (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • umieszczenie danych w wykazie sponsorów na stronie internetowej i na tablicach sponsorskich na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO),

 

Odbiorcy danych

Państwa dane są przetwarzane przez upoważnionych pracowników i mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi:

 • pocztowe, kurierskie lub transportowe, jeżeli dochodzi do wysłania do Państwa przesyłek,
 • płatnicze, jeżeli dochodzi do płatności,
 • doradcze i prawne,
 • podmiotom dostarczającym usługi i oprogramowanie komputerowe, które dostarczają nam rozwiązań informatycznych służących do obsługi naszej działalności,

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pana / Pani dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez Fundację „Miejski Park i Ogród Zoologiczny” w celach archiwalnych, a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego. Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli Pana / Pani mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan/ Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego).

 

 

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Państwa  dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w następujących sytuacjach. Fundacja nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych

 

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia usługi przez Fundację.

 

 

 

 

 

Administrator Danych Osobowych

Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny”

 

 

AKTUALNOŚCI

 • Zakończył się konkurs fotograficzny pt. "Zagrożone ...
 • W związku z zagrożeniem koronawirusem Zoo będzie nie...
 • 9-15 marca w 11 ogrodach zoologicznych w Polsce, pod ha...
 • W egzotarium zamieszkały żółwie McCorda. Jest to no...
 • Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie o...
 • Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami na spotkania ze zwi...
 • Do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego można się teraz ...
 • Drodzy uczestnicy konkursu plastycznego "Ozdoba choinko...
 • Zapraszamy na spotkanie ze świętym Mikołajem, który...
 • Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym...
 • W naszym ogrodzie zamieszkały góralki skalne. To gatu...
 • Krakowski Ogród Zoologiczny realizuje projekt edukacyj...
 • W lipcu i sierpniu samice trzech gatunków małp zosta...
 • Latem kolekcja zwierząt zamieszkujących Egzotarium po...
 • W czasie wakacyjnego spaceru po ogrodzie warto zwróci...
 • Krakowski Ogród Zoologiczny świętuje okrągły jubil...
 • Z powodu ograniczonej liczby miejsc parkingowych, zach...
 • W dniu 31 maja o godz. 12  zapraszamy najmłodszych zw...
 • Zapraszamy na spacer po ogrodzie. W cieplejsze dni na w...
 • Zapraszamy dzieci na spotkania ze zwierzętami, które ...
 • Nadeszło ochłodzenie, pojawił się pierwszy śnieg. ...
 • Krakowskie ZOO zaprasza dzieci na spotkanie ze św. Mik...
 • W kasie Zoo można zakupić nowy kalendarz na 2019 rok....
 • W tym roku uzyskaliśmy przychówki od wielu gatunków ...
 • We wrześniu nasze stado pingwinów Humboldta powiększ...
 • W sierpniu sprowadziliśmy do ogrodu nowe zwierzęta. S...
 •   W czasie wizyty w naszym ogrodzie zwiedzając...
 • W dniu 29 lipca o godz. 12 w naszym ogrodzie zoologiczn...
 • W czwartek, 28 czerwca w Wołgogradzie, zostanie rozegr...
 • W piątek 22 czerwca odbyło się w naszym Zoo losowani...
 • Rozpoczęły się mistrzostwa świata w piłce nożnej....
 • Mogliście już ją poznać przy okazji Euro 2012. Od ...
 • W piątkowy wieczór 8 czerwca już po raz trzynasty zo...
 • W wolierze na małym stawie wykluły się warzęchy cze...
 •   Zwierzęta typujące wyniki meczów podczas w...
 • W dniu 1 czerwca zapraszamy najmłodszych zwiedzającyc...
 • Od kilku dni na wybiegu panter chińskich można obserw...
 • Mundury i wyposażenie z epoki, dynamiczne prezentacje,...
 • Z uwagi na prace drogowe, realizowane przy krakowskim o...
 • Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmie...
 • W ogrodzie zoologicznym w Krakowie mamy już pierwsze o...
 • W grudniowym numerze miesięcznika „KRAKÓW” ukaza...
 •   W czasie zimowego spaceru po naszym ogrodzie ...
 • W dniu 2 października rozpoczęła się rozbiórka bud...
 • W dniu 14 lipca z jaja umieszczonego w inkubatorze wykl...
 • W pawilonie Egzotarium zamieszkały dwa nowe gatunki p...
 • Wybieg dla pingwinów Humboldta z zapleczem technicznym...
 • W Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym 6 lipca 2017 roku Pr...
 • W dniu 6 lipca o godzinie 10.00 odbędzie się w naszym...
 • Wybieg dla pingwinów Humboldta z zapleczem technicznym...
 • W piątkowy wieczór 2 czerwca już po raz dwunasty prz...
 • W dniu 1 czerwca zapraszamy najmłodszych zwiedzającyc...
 • W końcu kwietnia zakończyliśmy pracę przy budowie p...
 • Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na wybieg...
 • We wrześniu 2016 roku rozpoczęły się prace związan...
 • W styczniu przyszły na świat pierwsze młode. Powięk...
 • W jednym z pomieszczeń nocnego pawilonu zamieszkały t...
 • Zapraszamy dzieci na spotkania ze zwierzętami, które ...
 • Zapraszamy na zimowy spacer do krakowskiego Zoo. Pomimo...
 • W dniu 15 grudnia 2016 roku przyjechały do naszego Zoo...
 • W pawilonie Egzotarium, w którym eksponujemy ryby, pł...
 • W pierwszy grudniowy weekend, 3 i 4 grudnia w godzinach...
 • Zapraszamy do odwiedzenia naszego Zoo jesienią. Po...
 • Do naszego Zoo przyjechały kitty czerwonodziobe - ptak...
 • W pawilonie Egzotarium, w którym eksponujemy ryby, pł...
 • W nocnym pawilonie zamieszkał samiec wielkomyszy filip...
 • Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Krakowa, Pana prof...
 • W dniu 28 maja powiększyła się rodzina lemurów katt...
 • W czasie wakacyjnego spaceru po ogrodzie można liczyć...
 • W dniu 31 maja w godzinach wieczornych przybyła do nas...
 • Wieczorem 3 czerwca już po raz jedenasty włączyliśm...
 • W dniu 9 czerwca o godzinie 13.00 odbędzie się w nasz...
 • W dniu 1 czerwca zapraszamy najmłodszych zwiedzającyc...
 • Zwiedzając zoo w maju można liczyć na spotkanie z wi...
 • W sierpniu 2015 roku rozpoczęły się prace związane ...
 • W dniu 7 marca powiększyła się rodzina afrykańskich...
 • Dnia 2 marca przyjechał do nas młody samiec leniwca d...
 • Nadeszła spóźniona zima. Na wybiegach zrobiło się ...
 • Wysokie temperatury, które panują za oknem sprawiły,...
 • W dniu 12 listopada powitaliśmy w ogrodzie nowych mies...
 • Pomimo niskich temperatur i nie zawsze sprzyjającej au...
 • W dniu 12 października ogród został zasypany śniegi...
 • W Mini-ZOO zamieszkała alpaka. Zwierzę to jest przeds...
 • Pierwszy raz w historii utrzymywania gatunku wykluły s...
 • W czasie wakacji przyszła na świat zebra Chapmana i d...
 • Od połowy sierpnia przy wybiegach wybranych zwierząt ...
 • Zwracamy się z wielką prośbą o udostępnienie skan...
 • W gorące dni zwierzęta chronią się przed upałem. S...
 • Nawałnica, która przeszła nad ogrodem w dniu 8 lipca...
 • Powiększyła się nasza ptasia kolekcja. Sprowadziliś...
 • W czasie wakacyjnej wizyty w ZOO można liczyć na spot...
 • W ogrodzie można zobaczyć nowych mieszkaców - antylo...
 • Wieczorem 3 czerwca Krakowski Ogród Zoologiczny już p...
 • W wolierze puszczyków uralskich można zobaczyć dwa p...
 • Wraz z nastaniem cieplejszych dni na wybiegach pojawia ...
 • W dniu 29 marca sprowadziliśmy z ogrodu w Norymberdze ...
 • Małpy - marmozety białoczelne zostały rodzicami. W d...
 • Jesienią ubiegłego roku z ogrodu zoologicznego w Prad...
 • Nasza para wielbłądów dwugarbnych - Grof i Piękna p...
 • W dniu 4 lutego powiększyła się rodzina afrykańskic...
 • Pomimo niskich temperatur niektórzy mieszkańcy naszeg...
 • W 2015 roku planujemy rozpoczęcie budowy obiektu dla p...
 • Z duńskiego ogrodu w Odense przyjechał do nas młody ...
 • W pierwszych dniach grudnia na wybiegu słonic indyjski...
 • W dniu 13 czerwca wykluł się kondor wielki, który je...
 • Nasze stado jeleni milu powiększyło się o trzy młod...
 • Nadeszła pora przygotowań do zimy, coraz krótszych i...
 • W dniu 25 sierpnia z Łotewskiego ZOO w Rydze przyjecha...
 • Mini-ZOO to ulubione miejsce odwiedzających nas dzieci...
 • Odwiedzając nasz ogród w czasie wakacji można liczy...
 • W dniu 6 lipca 1929 roku, za aprobatą ówczesnego Prez...
 • Korońce - największe gołębie świata doczekały si...
 • Zachęcamy do stworzenia warunków przyjaznych dla owad...
 • Wiosna w pełni! Wizyta w ZOO o tej porze roku jest oka...
 • W czasie spaceru po ZOO najwięcej uwagi poświęcamy z...
 • Jedno z akwariów znajdujących się w budynku Egzotari...
 • Trzy samce żyrafy, które przyjechały do nas w paźdz...
 • W dniu 12 marca do naszego ogrodu przybyli nowi mieszka...
 • W ciepłe, słoneczne dni na zewnątrz wychodzą najwi...
 • Rodzina kotowatych, licznie reprezentowana w naszym ogr...
 • 27 lutego z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku p...
 • Spóźniona zima zagościła w ZOO. Ze względu na mro...
 • Kuzynki wielbłąda - lamy i wikunie doczekały się po...
 • Młode koty, urodzone latem w naszym zoo - ocelot, jagu...
 • Zima zbliża się wielkimi krokami... Nasze zwierzęta ...
 • Wprowadziliśmy dodatkową atrakcję dla naszych zwiedz...
 • 31 października otrzymaliśmy w darze trzy jaszczurki ...
 • W dniu 25 października obiekt dla żyraf został urocz...
 • W dniach 15, 17 i 22 października przyjechały do nas...
 • Trwają prace przy budowie pawilonu i wybiegu dla żyra...
 • Kolekcja drapieżników z rodziny psowatych, reprezento...
 • Zakończył się konkurs na imię dla naszego młodego ...
 • Z wielką radością pragniemy poinformować narodzinac...
 • 16 marca powitaliśmy 2,5 - letniego samca tamaryny ces...
 • Zakończyliśmy w ZOO akcję wieszania budek lęgowych ...
 • Dwa puszczyki uralskie, które wykluł się u nas wiosn...
 • 27 lutego nasza kolekcja wzbogaciła się o nowe gatunk...
 • Zakończył się konkurs na imię dla naszej młodej ma...
 • W okresie jesienno-zimowym pokaz karmienia słoni odbyw...
 • Nasza płazia kolekcja wzbogaciła się o dwa nowe gatu...
 • Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie ...
INWESTOR: FUNDACJA MIEJSKI PARK I OGRÓD ZOOLOGICZNY W KRAKOWIE
DYREKTOR GENERALNY: JÓZEF SKOTNICKI
Koncepcja i realizacja: